دونیمه رویا
خواننده: حامی

" ترانه دونیمه رویا " تقدیمی بامداد بیات به ایرج جنتی عطایی و بابک بیات وصفی شاعرانه از حکایت همیشگی رفتن و ماندن برای شاعر و آهنگ سازی که همیشه دونیمه یک رویا بوده اند.

شصت و یکمین زادروز خنیاگرخاموش خجسته باد.


با توام با تو که دستت

دست دنیا ساز رنجه!

با توام با تو که بغضت

معنی آواز رنجه!

استفاده از عکس های سایت با ذکر نام منبع بلامانع است.


 


Home Page

Articles

Poems

Interview

Yadman

News

Archive

Archive

پیام ها

Copyright 2005-2006 Golesorkhetaraneh.com,
Contact : info@golesorkhetaraneh.com