" ایرج جنتی عطایی حافظ است در ترانه ایران"
پرویز پرستویی
حرف زدن در باره ایرج جنتی عطایی یعنی حرف زدن درباره ترانه و تاریخ ترانه ایران. شاید این نوشته برای این است که من بگویم به عنوان یک بازیگر چقدر ایرج جنتی عطایی شاعر را می شناسم. دوست دارم از همین آغاز بگویم اینکه من چقدر ایرج جنتی عطایی را می شناسم اصلاً اهمیت ندارد، چرا که جامعه ای که او برایش می سراید اورا به خوبی می شناسد و زمزمه می کند.
مگر می شود یاور همیشه مومن را شنید و زمزمه نکرد؟ مگر می شود خاتون را شنید و به خاطر نسپرد؟
جنتی عطایی از شاعرانیست که هم مخاطب را به خوبی می شناسد و هم خواننده را.
خواننده هایی که از ایرج جنتی عطایی ترانه اجرا کرده اند، به مدد ترانه ها در کنار قدرت خوانندگی به اوج رسیده اند،ترانه هایی که در دل مردم جای گرفت. از آنجایی که متولد دهه 30 هستم ، دوران اوج طلایی ترانه را به خاطر دارم. ترانه اوایل دهه چهل ناگهان دچار تحول شد، ترانه هایی به بازار آمده بود که دیگر شبیه ترانه های کافه ای نبود. کسی آمده بود و ترانه اش حرف دل مردم بود.
آمد و نوشت وخواندند وجامعه را متحول کردند. ایرج جنتی عطایی شاعرست وقتی ترانه هایش را بدون موسیقی و صدای خواننده می خوانیم،متوجه می شویم که چه اتفاقیست و تاثیری در فرهنگ و اجتماع ما می تواند داشته باشد. ماندگارترین ترانه های ایرج جنتی عطایی را با صدای خوانندگان جاودانی مثل داریوش،فرهاد،فریدون فروغی و ابی شنیدیم ترانه هایی که من امروز هم بعد از این همه سال درخلوتم زمزمه می کنم و هربار که می شنوم با ترانه هم آوا می شوم. این روزها اما دیگر نمی شنویم ترانه ای که مثل گذشته و ترانه های آن زمان درجانمان نفوذ کند.
شاید برای همین است که این روزها خوانندگان بازهم به دنبال همان ترانه ما هستند و همان ترانه ها را دوباره باز خوانی می کنند. ترانه هایی که در همه واکنش های حسی مثل یک دوست کنار مخاطب است ترانه های متفکری که نسل به نسل منتقل می شود.
ایرج جنتی عطایی حافظ است در ترانه ایران.
پرویز پرستویی
خرداد 1386

 


Home Page

Articles

Poems

Interview

Yadman

News

Archive

Archive

پیام ها

Copyright 2005-2006 Golesorkhetaraneh.com,
Contact : info@golesorkhetaraneh.com