با ایرج جنتی عطایی ترانه سرای نامی
به یاد
آهنگساز فقید بابک بیات
با ترانه سرای آزادی و ترانه هایش
نبض صدایش را از شعرهایش شنیده‌ایم و حالا نفسش را به نبض می‌دهیم تا همساز شویم

ایرج جنتی عطایی
جمعه 20/ 7/ 2007 در گردهمایی هاینریش پش هاووس
شروع برنامه از ساعت 8 بعدازظهر
Heinrich Pesch Haus
Frankenthaler Str. 229
67059 Ludwigshafen

برای اطلاعات بیشتر به این آدرس مراجعه کنید:

هم ساز


 


Home Page

Articles

Poems

Interview

Yadman

News

Archive

Archive

پیام ها

Copyright 2005-2006 Golesorkhetaraneh.com,
Contact : info@golesorkhetaraneh.com