فراخوان

فراخوان سنديكاي هواداران ترانه ي نوين ايران
در پيرو خواست تمامي دست اندركاران و كارورزان حرفه اي در عرصه ي ترانه ي نوين ايران وهمچنين هواداران ايشان، سايت گل سرخ ترانه و خانه ي هواداران ابي (ابي هوم پيج)، در صدد برپايي يك سنديكاي هواداران ترانه ي نوين ايران است. هدف كلي ما گردهمايي و قرار گرفتن در زير يك سقف، براي حمايت و دفاع از حقوق هنرمندان و هواداران راستين ايشان است.
در اين راستا، چندي قبل جلسه اي بين مديران اين دو وب سايت تشكيل شد و افرادي كه از نظر ما، مناسبترين گزينه براي اين كار بودند، به عنوان هيئت مديره ي اوليه ي اين سنديكا انتخاب گرديدند، تا از طريق ايشان بتوان با تمامي هواداران و هنرمندان ارزشمند اين عرصه ارتباط برقرار كرد و آنان را به همياري با اين سنديكا فرا خواند.
افراد انتخاب شده از سوي ما عبارتند از :
1 – حسين (وبلاگ ترانه بازي) نماينده ي هواداران آقاي فريد زلاند
2- سعيد (وبلاگ سال صفر) نماينده ي هواداران آقاي اردلان سرفراز
3- ترانه آزادي (سايت گل سرخ ترانه) نماينده ي هواداران آقاي ايرج جنتي عطايي
4– مجيد بيدار (وبلاگ ابي پرستان) و پيروز (وبلاگ پيروز موزيك) نماينده ي هواداران آقاي ابي
5– اصلان حافظي (وبلاگ داريوش اقبالي) نماينده ي هواداران آقاي داريوش
همچنین احسان سلطانی(وبلاگ ترانه ی نوین) و کوروش سمیعی نیز به عنوان اعضا بی طرف در این هیئت مدیره ی موقت انتخاب شده اند.
در اين زمينه با نمايندگان انتخاب شده براي آقاي ابي صحبت شد و ايشان اعلام آمادگي نمودند . همچنين به تمامي دوستان ديگر و نمايندگان هواداران باقي هنرمندان نيز ايميل هايي در اين زمينه فرستاده شد، كه متاسفانه تا امروز بي جواب مانده است . ما اميدواريم به زودي اين عزيزان هم به اين فراخوان جواب مثبت دهند، تا بتوانيم با اين حركت، در كنار يكديگر، كار مهم و ماندگاري را در اين عرصه به انجام برسانيم .
برنامه ي بعدي ما پس از پاسخگويي دوستان به اين فراخوان، تشكيل يك جلسه ي عمومي با شركت هيئت مديره ي انتخابي و باقي هواداران، و مشخص كردن خط و مشي فعاليت ها و همچنين تصويب جمعي اساس نامه ي اين سنديكاست. در ضمن در صورت خواست هواداران به تغيير در هيئت مديره ي كنوني، راي گيري و انتخاب هيئت مديره ي اصلي و نهايي نيز صورت خواهد گرفت.
با درود به تمامي ياران همراه.
گل سرخ ترانه – خانه ي هواداران ابي

نظرات1

Anonymous Anonymous:

na inke man ro nashnasin ya na inke taraneh neveshteh nabasham ama khodetoon fekresho bokonid k che kare maskhare ei e!!!!
ahmaghanast azizaan!~

12:42 AM  

Post a Comment

بازگشت >>


 


Home Page

Articles

Poems

Interview

Yadman

News

Archive

Archive

پیام ها

Copyright 2005-2006 Golesorkhetaraneh.com,
Contact : info@golesorkhetaraneh.com