" سن می کله یک خروس داشت "

رسول یونان


سه چهار ماه پیش، یک نمایشنامه خواندم به نام " خدای خوب مانهاتان " از یک نویسنده آلمانی ( سعی می کنم تا آخر این مطلب نام نویسنده را به یاد بیاورم)
این نمایشنامه ، داستانی عاشقانه بود، دختر و پسری عاشق هم دیگر می شوند نویسنده این نمایشنامه از آنجا که عشق یک عشق مبتذل و سطحی بود،اززبانی سطحی استفاده کرده بود. البته بیشتر در دیالوگ های قهرمانان این مهم دیده می شود.
عشق سطحی زبان سطحی می خواهد اما عشق ساده زبان ساده. می خواهم یادآوری کنم که سطحی
بودن با ساده بودن تفاوت دارد. در یک متن سطحی حرکت درسطح اتفاق می افتد
اما در یک متن ساده حرکت در عمق.
با این مقدمه چینی به سراغ چکاوک می روم، ترانه ای که در نگاه اول ساده است اما پس از یکی دوبار خواندن به اعماق شما نفوذ می کند.
ایرج جنتی عطایی در این ترانه ساده سخن گفته اما عمیق. چکاوک سرگذشت عاشقی داناست که از زبانی معمولی برخوردار است،این ترانه ساده و عمیق است مثل خودعاشق منظورم کسی است که این متن را روایت کرده است.
ایرج جنتی عطایی در این ترانه اگرچه از کلمات فاخر و آرکاییک کم استفاده کرده با فضا سازی فوق العاده از پس سوژه یعنی عشق خوب برآمده است. تماشای معشوق که به هیات خورشید در آمده و بعد بال درآورده و برفراز رویا ها و روز ها پر می شد، جذاب و دلنشین است، خاص آنکه این تماشا از چشم ترانه سرایی توانا اتفاق بیافتد. این ترانه نیز مثل بقیه ترانه های آقای جنتی عطایی مهر و امضای او را دارد. می خواهم بگویم حتی اگر اسم ایرج جنتی عطایی پای این شعرنباشد ما به راحتی حدس می زنیم که این ترانه را چه کسی گفته است. برادران تاویانی فیلمی دارند به نام سن می کله یک خروس داشت، در این فیلم نام یک مرد به خاطر مبارزاتش بر زبان ها می افتد یعنی اینکه یک نفر اگر کاری کارستان نکند در سایه فراموشی می میرد منظورم این است که آقای جنتی عطایی آنقدر کارهایی در خور تامل و تحسین دارد که به راحتی نمی شود از کنارشان گذشت. درست مثل سن می کله که خروسش دهکده ای را از خواب بیدارکرده بود. حالا ایرج جنتی عطایی را فارسی زبانان به خوبی می شناسند، همانطور که سن می کله را جهانیان اگر از اهالی سینما و دوست داران سینما بپرسید، چرا سن می کله مشهور است؟ زود
جواب می دهند آخه سن می کله یک خروس داشت.
راستی تا یادم نرفته بگویم نام نویسنده نمایشنامه " خدای خوب مانهاتان" خانم اینگه بورگ باخمان است.

 


Home Page

Articles

Poems

Interview

Yadman

News

Archive

Archive

پیام ها

Copyright 2005-2006 Golesorkhetaraneh.com,
Contact : info@golesorkhetaraneh.com