یادمان بابک بیات بزرگ آهنگساز ایران!

کسی غیر از تو نمونده، اگه حتی دیگه نیستی
همه جا بوی تو جاری، خودت اما دیگه نیستی
نیستی اما مونده اسمت، توی غربت شبونه
میون رنگین کمون خاطرات عاشقونه

هم ترانه ی همیشه ی عشق و فریاد، بیداری و پویائی خاموشی پذیر نیست.
جشنواره خاطره خوانی، همراه و هم ضیافت با هم خاطرگان خنیاگر بزرگ "بابک بیات"
تاریخ را در کنار ما به آینده پیوند می زند تا مهر و ترانه بیاموزیم و عشق
و آفرینشگری.

برای حضور در این جشنواره خاطره و ترانه و رنگین کمان برای آموختن زیبائی و فریاد آزادی کافیست مشخصات حقیقی خود شامل: نام و نام خانوادگی به همراه آدرس ایمیل و شماره تلفن تماس خود را به آدرس :

Golesorkhetaraneh@yahoo.com

ارسال کنید تا بتوانید رمز ورود به اتاق گفتگوی ما را در paltalk دریافت کنید.


 


Home Page

Articles

Poems

Interview

Yadman

News

Archive

Archive

پیام ها

Copyright 2005-2006 Golesorkhetaraneh.com,
Contact : info@golesorkhetaraneh.com