16 آذر " باشما آیندگانم"
با شما آيندگانم
اي جهان سازان خشنود
اي برابرهاي فردا
قرن ما قرني چنين بود:

قرن زندان قرن ميله

قرن اعدام حقيقت

قرن تن دادن به دار و

قرن كشتار شهامت

قرن استعمار خاك و

قرن استثمار انسان

قرن تن دادن به دار و

دل بريدن از دياران

قرن دلالان خون و

قرن هم خانه فروشان

قرن ضحاكان پير و

سلطه ي افعي به دوشان

...
ایرج جنتی عطایی

نظرات3

Anonymous SharifPour:

ناجالب آنجاست که
آنهایی که 16 آذر را به راه انداختند
هر سال توی برنامه های ماهواره ای این روز را پیراهن عثمان می کنند و دانشجو را فرا می خوانند تا به کمکش دوباره سر کار بیایند و سر کار بگذارند

3:16 AM  
Anonymous * جواد شریف پور *:

ناجالب آنجاست که
آنهایی که 16 آذر را به راه انداختند
هر سال توی برنامه های ماهواره ای این روز را پیراهن عثمان می کنند و دانشجو را فرا می خوانند تا به کمکش دوباره سر کار بیایند و سر کار بگذارند

3:17 AM  
Blogger استفراغ:

سلامتان باد، به گرمی کُرسی درون روستامان که حال که تنها پنج خانوار دارد و همه در پی گندیدگی به شهد زیستن آمدند.

قلمتان فوق العاده بود استاد
ای کاس کاشی نبود، البته دیگر آرزو از بین می رفت

به امید امیدواریتان

10:50 AM  

Post a Comment

بازگشت >>


 


Home Page

Articles

Poems

Interview

Yadman

News

Archive

Archive

پیام ها


Copyright 2007 Golesorkhetaraneh.com, All rights reserved.
Contact: info@golesorkhetaraneh.com